Етикет: биологично разнообразие
post-image
Новини Институции

Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие представи методи за разпознаване на три вида морски бозайници

Проведено беше информационно събитие по проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна"