Етикет: дървесина
post-image
Новини Горско стопанство

Промените в нормативната уредба за възлагане на дейностите в горите обсъдиха на работна среща ЮДЗП и бизнесът

До края на годината ЮЗДП поема ангажимент да изготви методика за категоризиране на сечищата за продажба на на корен