Етикет: фермери
post-image
Видеа ОСП от полза за всички нас

НССЗ– с важна роля при обучението и консултирането на младите и малките и оказване на подкрепа за изпълнение на техните бизнес планове

Работа с ИСУН - информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС
post-image
Видеа ОСП от полза за всички нас

Тази седмица в предаването „ОСП – от полза за всички нас“: НССЗ – с важна роля при изготвянето на бизнес планове на малки стопани и млади и подкрепа по време на изпълнение на техните проекти

Експертите от службата – с принос в прилагането на Общата селскостопанска политика и подобряване знанията и уменията на земеделските стопани
post-image
Видеа ОСП от полза за всички нас

Европа подава ръка на младите , защото земеделието се нуждае от нов подход, ново мислене, иновативни решения

Гостуваме в земеделски стопанства на млади , които с подкрепата на ЕС са изградили устойчиви и печеливши бизнеси
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Стопаните получиха близо 46 млн. лв. по НАТУРА 2000 за Кампания 2019

Изчисленията на финансовата помощ са извършени съгласно размера и комбинирането на компенсаторните плащания за забраните, разписани в приложение № 1 от Наредба № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярката