Етикет: конверсия
post-image
Новини Институции

Приемат се заявления по мярка „Преструктуриране и на лозя“

Максималният размер на финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието е до 80 % от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност