Етикет: кораб
post-image
Новини Околна среда

След изтеглянето на „Вера Су“ МОСВ продължава да следи състоянието на морските води

Предстои МОСВ да предостави обобщена информация за резултатите от оценката на въздействието върху акваторията на Черно море в района на Защитена местност „Яйлата“
post-image
Новини Околна среда

Министър Асен Личев ще предложи за държавна почит участниците в спасителния екип край Камен бряг

С приключване на действията по разтоварване и обезопасяване на а е елиминиран рискът от замърсяване на морските води в района на Защитена местност „Яйлата“
post-image
Новини Околна среда

Басейнова дирекция „Черноморски район“ продължава всекидневно да следи състоянието на водите в Черно море

Днес екип от експерти на БДЧР и РЛ - Варна извършиха отново проверка и пробонабиране от морските води в близост до авариралия
post-image
Новини Околна среда

Проведе се работна среща за изпълнението на aварийно – спасителни действия в в акваторията на Черно море за освобождаване на товарния „Vera Su“

РИОСВ – Варна продължава да извършва край „Яйлата“ ежедневни огледи с цел предотвратяване възникването на аварийни ситуации