Етикет: малки стопанства
post-image
Видеа ОСП от полза за всички нас

До 15 май 2020 г. се приемат проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на ” от ПРСР

Подробности за кандидатстването разказва Делян Георгиев, началник отдел Консултантски услуги по национални и европейски програми в НССЗ