Етикет: малки стопанства
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

1 635 проекта по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 продължават на следващ етап

Техническата и финансова оценка се извършва само за проектните предложения, които са преминали успешно оценка на административно съответствие и допустимост