Етикет: резерват
post-image
Новини Околна среда

Приключват поддържащите мероприятия в колонията на къдроглавия пеликан в а „Сребърна“

Една от заплахите върху гнездовия процес на къдроглавия пеликан в ПР „Сребърна“ е унищожаването на люпилата от диви свине и хищни бозайници