Етикет: село
post-image
Новини Институции

Какви са обществените нагласи по отношение на разпределението на субсидиите по време на преходния период на ОСП

Чрез своята анкета в рамките на инициативата „Заедно за българското !“, фондация Смарт Агростарт търси отговори на някои основни въпроси по темата
post-image
Новини Околна среда

Министър Димитров обяви Скалния мост в землището на Тюленово за природна забележителност

Процедурата по обявяване на природна забележителност „Скалният мост“ е проведена в съответствие с изискванията на глава трета от Закона за защитените територии
post-image
Новини Околна среда

Изискани са допълнителни становища за здравния риск от предприятие за рециклиране в с. Яхиново

По искането на РЗИ-Кюстендил заявителят трябва да предостави допълнителната информация като опише вероятните значителни въздействия върху здравето на хората при реализацията на инвестиционното предложение
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Ученици от Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Никола Вапцаров" - с. Средище посетиха стопанство, модернизирано по ПРСР

Учениците се запознаха с основните етапи при отглеждането на животните, както и с начина на използване на земеделските машини
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Ученици от гр. Стара Загора посетиха розова градина в землището на с. Ягода

Собственикът на стопанството има реализиран проект по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.)
post-image
Новини Институции

Изпълнителният директор на ИАГ, инж. Мирослав Маринов извърши проверка на терен в землището на Деков, община Белене, област Плевен

В гората са разположени информационни табели, за да указват инфектираните зони и ограничат преминаването на хора