Етикет: Таня
post-image
Интервюта ОСП от полза за всички нас

Европейската подкрепа е с изключителна роля за земеделския сектор в България в много аспекти, но има проблеми, свързани изцяло с наши национални решения

Георгиева, ключов експерт към звеното за управление на Национална селска мрежа в България