Етикет: заседание
post-image
Новини Производство и преработка

Втори ден продължава то на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство

Предвижда се министрите да обменят мнения и относно подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд