Предстои неформално заседание на министрите на земеделието в гр. Хелзинки, Финландия

Ще бъдат обсъдени устойчиви мерки за борба с изменението на климата

 

Финландското председателство ще съсредоточи вниманието си върху изменението на климата и горите във време на дълбока несигурност около Брекзит и дългосрочния бюджет на Европейския съюз, заяви министърът на земеделието и горите на Финландия г-н Яри Леппя по време на заседанието на Комисията на ЕП по земеделие и развитие на селските райони. Представяйки основните приоритети на председателството, той подчерта, че са необходими устойчиви мерки за борба с изменението на климата и Финландия желае да постигне напредък по този належащ въпрос по време на 6-месечния си мандат.

Неформалният съвет по земеделие, който трябва да се проведе в Хелзинки (22-24 септември), ще обсъди мерките за увеличаване на поглъщането на въглерод от почвата. В допълнение към отстраняването на въглерода от атмосферата, акумулирането на почвен органичен въглерод подобрява структурата и качеството на почвата, напр. чрез подобряване на капацитета за задържане на вода и почвеното биоразнообразие. Както е било подчертано на

Конференцията на високо равнище за почвите, организирана от Естонското председателство на Съвета на ЕС, почвите с добро качество са предпоставка за наличието на селско стопанство. Следователно защитата на почвите може да доведе до значително повишаване на производителността. Подобреното качество на почвата и съдържанието на почвен органичен въглерод също спомагат за изграждането на устойчивост спрямо климатичните изменения и по този начин допринасят за адаптиране на дейността на земеделските производители към климатичните промени. В крайна сметка активната ангажираност за подобряване на процеса на поглъщане на въглерод от почвата може да преформулира ролята на земеделските производители по отношение на действията, свързани с климата - те биха могли да се превърнат в източник на решения от ключова значимост.