Подготвя се промяна на Наредбата за ползване на дървесината

Заседанието на работната група беше открито от заместник-министър Атанас Добрев

Работна група за изготвяне на промени на действащата нормативна уредба, която регламентира условията и реда за възлагане на дейности в горските територии проведе днес първото си заседание. Работната група е създадена със заповед на министъра на земеделието, храните и горите и е със задача да изготви проект на промени на действащата Наредба. 

Обсъждането на проблемите на дърводобивния бранш и организирането и провеждането на регионални срещи с дърводобивните и дървопреработвателни фирми беше поставено като един от приоритетите за работа от министър Танева още при първата й работна среща през м. май с ръководството на Министерството на земеделието, храните и горите, Изпълнителна агенция по горите и директорите на държавните горски предприятия. 

На дискусиите по региони, изпълнителният директор и експерти от ИАГ се срещнаха с повече от 600 представители на организации, сдружения и фирми в дърводобивния бранш, които поставиха своите проблеми и дадоха предложения, както и определиха свои представители за работната група. Според представителите на бранша промените в Наредбата се налагат заради проблеми при нейното прилагане. 

Задачата на работната група е да представи, разгледа и обобщи предложенията като по този начин да бъдат защитени интересите на всички заинтересовани страни. В работната група са включени представители на всички заинтересовани страни - горски сдружения, дърводобивни и дървопреработвателни фирми, държавни горски предприятия, общини и Лесотехнически университет. 

Заседанието беше открито от заместник-министър Атанас Добрев, който е и председател на групата. В дискусиите взеха участие доц. Георги Костов, съветник на министъра на МЗХГ и инж. Виржиния Хубчева - директор на дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия" към МЗХГ.

С новите разпоредби на наредбата ще се търси и постигане на съответствие с европейските директиви в областта на обществените поръчки. Работната група обсъди и прие правилник за своята работа, както и времеви график. 

Предложенията по изменение на Наредбата ще бъдат приемани в писмен вид до 23 август 2019 г. Следващото заседание на работната група ще бъде в края на м. септември.

 
Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.