Подкрепяме фермери, които устойчиво се занимават със земеделие

Снимка:

Светлана Боянова, заместник-министър на земеделието и храните

- Една хубава новина дойде от Министерството на земеделието и храните. Европейската комисия е разрешила прехвърляне на 600 милиона лева от средствата по Програма за развитие на селските райони от мерки без интерес към мерки с по-голям интерес. Дешифрирайте ни я, г-жо заместник - министър.

- Да, на фона на всички новини, това е наистина страхотна новина за нашите земеделци. Всъщност, става въпрос за три от най-атрактивните мерки на програмата, по които имаше заявен интерес още преди време и за които обаче средствата бяха изчерпани. И така благодарение на повече от една година работа от наша страна, днес можем да се похвалим, че вече има финансов ресурс за тези мерки и може да се кандидатства. Това е мярка „Млад фермер”, към която насочваме 78 милиона лева. Само че тук младите фермери трябва да знаят, че ще има вече приоритети. Наистина ресурсът, макар и да изглежда голям, пак няма да е достатъчен. И затова ще даваме повече точки, например, на млади фермери в сектор животновъдство, на такива, които са се ориентирали към биологично производство, на кандидати, които са от области на България, в които до момента подкрепата за младите фермери не е достатъчна. Това са Благоевград, Варна, Габрово, Кърджали, Ловеч, Разград, Силистра, Смолян, София и Перник. Освен всичко друго, ние много бихме искали да дадем приоритет на такива млади фермери, които имат подходящо образование да правят земеделски бизнес и поради тази причина, ще дадем повече точки, например на такива, които са завършили аграрна икономика, ветеринарна медицина и така нататък.

От 23 юли до 19 август ще се приемат такива проекти на млади фермери. И разчитаме те да заповядат. Важно е обаче да знаят също, че в резултат на прилагане на мярката до този момент, имаше някои неща, които ни дадоха сигнал, че подкрепата трябва да бъде насочена по-добре. В смисъл, трябва да имаме не просто подкрепени млади фермери, а такива, които устойчиво се занимават със земеделието и остават в селата. Поради тази причина се завишават изискванията към тях и вече вместо две икономически единици на входа на мярката, те трябва да покажат четири икономически единици. И съответно, на изхода на мярката или след изпълнението на този бизнес план, който самите те са си определили, да покажат 8.5 икономически единици.

И друго едно условие. Тъй като видяхме, че голяма част от младите фермери се затрудняват в изпълнението на бизнес плана, не могат да увеличат единиците си. За да сме сигурни, че действително има увеличение на единиците, ще искаме от тях да ни предоставят документ за цялото стопанство, в което работят, а не само за икономическите единици. Искам да подчертая, че всички тези изисквания не са, за да ограничим достъпа на младите фермери до мярката. Не, не е така. По-скоро бихме искали тези млади фермери, които идват да кандидатстват по мярката, сериозно да се заемат с този бизнес и да го изпълнят докрай.

- Казахте три мерки. Вече разказахте за „Млад фермер”. А кои са следващите две?

- Другата мярка е 121. Тя е позната до момента повече като мярката, по която се предоставяха инвестиции за земеделска техника. Всъщност, това прехвърляне на средства в размер на 276 милиона лева към мярката също ще бъдат приоритетно насочени към инвестиции, които са свързани с проекти за енергийна ефективност, производство на енергия от биомаса, намаляване потреблението на вода и опазване на биоразнообразието. Също предимство ще даваме и на тютюнопроизводители, които заявяват проекти, с които показват, че те преминават към друг вид производства земеделски, а не производство и преработка на тютюн. И с оглед на това, че искаме да стимулираме сдружаването и правенето на организации на производители по нашата програма, за която има специална мярка, ще даваме приоритет и на проекти на организации и на земеделски производители. И тук отново, с оглед да се започне подкрепа, ще дадем приоритет и на кандидати от областите Перник, Видин, Кърджали, Габрово и Смолян. Няма да пропусна и този път сектор животновъдство, тъй като той също ни е приоритет и там също ще се дават точки. Освен всичко друго, по мярката една част от ресурса ще бъде заделен за приеми за млади фермери за полупазарни стопанства, които вече са бенефициенти по тези две мерки, но искат да се модернизират по мярка 121, да си закупят примерно техника, оборудване, тъй като се разрастват и да могат да инвестират в своите стопанства. И отделно от това ще има специален прием пак за такива земеделски производители, които са в сектор плодове и зеленчуци.

- Кога е приемът на тази мярка?

- Този прием ще бъде от 16 юли до 19 август.

- Третата мярка?

- Третата мярка ще получи в своя бюджет 240 милиона лева. Мярката е една от общинските мерки, по която се подпомага общинска инфраструктура най-общо казано. Само че тъй като парите пак са недостатъчни, 240 милиона лева са много пари, но в сравнение с интереса, който беше три пъти повече като заявления в предходните приеми, те пак ще бъдат приоритетно насочени. От една страна ще бъдат само за водоснабдителни съоръжения, водопроводи и съоръжения и за общински пътища и мостове. Освен това, трябва да ви кажа, че до момента по програмата по тази мярка има едни индикатори, които трябва да гоним или ефект от тази мярка. За съжаление по някои от тези индикатори ние нямаме резултати. И поради тази причина ще има и приеми за изграждане на центрове за културни услуги – театри, библиотеки, културни центрове и такива центрове за отдих, свободно време и спорт. Така че освен общият прием за водоснабдяване и за пътища, ще има опция и за кандидатстване с проекти за другите два вида приеми. Могат да бъдат подавани не повече от два проекта по един от тези специални приеми. Например, да се комбинират пътища със спортни или пък културни и водоснабдяване и така нататък, тъй като тази мярка е направена да можеш да подаваш проект, само ако си изпълнил предходния и също така не повече от един. С оглед обаче стимулирането на общините да кандидатстват за точно такъв вид проекти, ние правим по този начин целевите приеми и комбинацията между тях. Кандидатстването е от 16 юли до 19 август.

Обръщам внимание, че освен тези три мерки, към които има насочен ресурс, текат и абсолютно всички останали мерки, по които има свободен ресурс. Така че лятото се очертава много интензивно, с много проекти по програмата, които ние очакваме. В сайта на министерството, на Държавен фонд „Земеделие”, на програмата е публикуван индикативният график, качени са информации като резюме на мерките и се надявам бенефициентите да се запознаят с тях. И още нещо, което е важно - до края на месеца ще има промяна в наредбите с оглед съкращаване сроковете за разглеждане на тези проекти. С колегите от фонда предлагаме този срок за разглеждане да стане от 5 на два месеца, с изключение на строително-монтажни работи, които ще бъдат разглеждани в срок от 3 месеца.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.