България се присъединява към страните от Средиземно море и от Черно море в приемането на нова стратегия

Тя очертава път към устойчиво бъдеще на рибарството и аквакултурите

Прилагането на една амбициозна нова стратегия за сигурно и устойчиво бъдеще за рибарството и аквакултурите в Средиземно и Черно море беше приветствано от българския заместник-министъра на земедлието, храните и горите, г-н Георги Събев.

“Днес, с приемането на стратегията на Генералната комисия за рибарство в Средиземно море и в Черно море (ГКРСМ), ние създаваме връзката между общите ни усилия за постигане на устойчиво рибарство и аквакултури в нашите морета“ каза г-н Събев.

Стратегията 2030 е дело на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море и за Черно море (ГКРСМ) на Организацията по прехрана и селскостопанство (ФАО) / Организацията на обединените нации (ООН) и поставя началото на критично десетилетие за развитието на тези два сектора.

strategyBlacksea

Рибарството и аквакултурите имат съществена роля в организацията на живота на Черно море, осигуряват жизненоважна заетост и допринасят за продоволствената сигурност в региона. В България уловите на черноморски видове подпомагат множество семейства по крайбрежието, като 86% от заетостта принадлежи на дребномащабния риболов. Пристанище Варна е с най-голям брой риболовни кораби. В последните години продукцията от риболов се задържа на сравнително стабилни нива от приблизително 8500 т., като уловите са доминирани предимно от рапан и цаца.

В днешно време, обаче, тези сектори са изправени пред още по-големи предизвикателства. Поради факта че изменението на климата и натиска от човешката дейност увеличават значително отражението си върху морето и крайбрежните райони, морските екосистеми са под постоянно увеличаващ се натиск, което от своя страна изисква сериозни действия за опазване на рибните запаси и останалите ресурси, от които всъщност зависят толкова много хора. Това е изключително важна инициатива в един свят, който все още търпи негативните ефекти на пандемиата от Ковид-19.

ГКРСМ като организация, която е отговорна за управлението на рибарството и аквакултурите в региона, трябва да гарантира, че секторите оперират с техния пълен потенциал и тяхното бъдеще е гарантирано в дългосрочен план. В последните пет години се наблюдава окуражаващ напредък, като ГКРСМ разширява знанията за състоянието на морските ресурси и разпространява добрите практики по отношение на управлението им и в същото време предоставя нарастваща практическа подкрепа за развитие на дейностите, свързани с рибарство и аквакултури в региона, включително и в България. Прякото участието на рибарите в процеса на взимане на решенията и водещия технически принос на учените и останалите експерти се подкрепят напълно чрез анагжиментите на министрите за подобряване на управлението на рибарството и финансовото подпомагане на бързоразвиващия се сектор на аквакултурите. Работата в това направление вече дава осезаеми резултати за подобряване на състоянието на рибните запаси, а отглежданата продукция подпомага все по-успешната индустрия.

Като домакин на едно от регионалните технически звена на ГКРСМ, България има значителен принос в развитието на стратегията. България е изключително активен член, който редовно участва в дейностите на ГКРСМ в Черно море, особено в тези по Проекта „BlackSea4Fish“ и научното изследване за рапана.  В безпрецедентно проявление на регионално сътрудничество, подкрепата от страна на България е от решаващо значение в дейностите за завършване на цялостното и стандартизирано картографиране на видовете в Черно море. България също е ключов участник в плана за управление на запаса от калкан, който цели да противодейства на свръхулова и да възстанови запаса от калкан в Черно море.

Стратегията 2030 на ГКРСМ е инициирана, за да постави рибарството и аквакултурата на следващото ниво, надграждайки досега научените уроци и ускорявайки усилията за посрещане на множеството оставащи предизвикателства. Тя е резултат от продължителен процес, ангажиращ участието на страните, членуващи в ГКРСМ и широка консултация с всички заинтересовани в бранша, което от своя страна успя да гарантира, че тази стратегия обхваща реалните съществуващи трудности и адресира най-належащите приоритети в двата сектора.

“Дългосрочната визия в Стратегия 2030 отразява размера и сериозността на предизвикателствата, които стоят пред нас, но в същото време аз вярвам, че ни дава практически научно-обосновани инструменти, от които се нуждаем, за да ги адресираме заедно“, коментира изпълнителния секретар на ГКРСМ, г-н Абдела Срур. „Това е нашият път, за да гарантираме съществуването, жизнеспособността и устойчивостта на рибарството и аквакултурата за бъдещите поколения – и ние сме изпълнени с оптимизъм, докато тръгваме по него.“

За България стратегията е вълнуващ нов етап в развитието на страната. Както г-н Събев се изрази, „Ние всички сме наясно колко много означават риболова и аквакултурите за икономиката и стабилността на тези крайбрежни региони и колко силно са зависими те от дребномащабните дейности. Осигуряването на продоволствена сигурност и устойчив поминък са от ключово значение за бъдещето на в България“.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.