Етикет: стратегия
post-image
Новини Институции

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу България във връзка с Рамковата директива за морска

Тази директива представлява първият законодателен инструмент на ЕС, насочен към опазването на всички аспекти на морското биологично разнообразие
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

МЗХГ представи пред бранша Проект на идентифицирани потребности за Новата ОСП 2021-2027г.

По време на събитието, Мария Христова запозна участниците във видеоконферентната среща с представената от ЕК „От фермата до трапезата“
post-image
Новини Производство и преработка

ЕК стартира обществено допитване по Пътната карта на „ от фермата до трапезата“

Всички заинтересовани страни, които имат мнения и предложения във връзка с пътната карта на та „F2F“, могат да ги изпратят онлайн на английски език до 16 март 2020 г. в полунощ брюкселско време
post-image
Новини Околна среда

Приета е Национална за адаптация към изменението на климата

Тя обхваща секторите „Селско стопанство“, „Гори“, „Биологично разнообразие и екосистеми“, „Води“, „Енергетика“, „Транспорт“, „Градска среда“, „Човешко здраве“ и „Туризъм“