1. Начало
  2. Новини
  3. Биологично земеделие
  4. Какво трябва да знаят земеделците за агробизнеса в защитени райони?

Какво трябва да знаят земеделците за агробизнеса в защитени райони?

Уебинарът „Селско стопанство в Натура 2000 - възможности и правила“ е с финансовата подкрепа на Програма Life на Европейския съюз, и се изпълнява от сдружение "Зелени Балкани"

Мрежата на НАТУРА 2000 обхваща 34% от страната ни – 120 са зоните със защитени птици и 234 – с местообитания и видове. Проведе се онлайн обучение за правилата за бизнес в защитени територии по НАТУРА 2000. Експерти от МЗХГ и научни звена очертаха най-важното, което земеделците трябва да имат предвид. Основен акцент бяха компенсаторните мерки, които стимулират агробизнеса в защитени райони. Част от компенсаторните мерки са свързани с така наречените дългогодишни ангажименти по мярка 10 "Агроекология и климат" и по мярка 11 "Биологично земеделие", които са свързани с петгодишни ангажименти. По направлението за сезонна паша наречено „Пасторализъм“ фермерите ще могат да кандидатстват само при наличие на издадено разрешение за паша от Националните паркове. Компенсаторните мерки по НАТУРА 2000 ще подпомагат и земеделци, които отглеждат застрашени от изчезване породи животни или традиционни за България растения. Лидия Чакръкчиева, експерт в дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗХГ беше един от участниците в онлайн събитието и каза:

"По мярка "Агроекология и климат" са включени шест направления. По мярка 11 "Биологично земеделие" се предоставя подпомагане, както за ангажименти в период на преход, така и за биологично земеделие - растениевъдство, животновъдство и пчеларство. Друга основна мярка е 14 "Хуманно отношение към животните". Тя се отпуска под формата на годишни плащания. Типовете дейност са осигуряване на свободна подова площ и осигуряване на свободно отглеждане на открито - минимум 160 дни годишно.

На интернет страницата на МОСВ има качени още 75 зони по НАТУРА 2000, които са в режим на обществено обсъждане. Отворен остава въпросът дали биологичните и агроекологичните плащания ще преминат към Първи стълб и дали ще бъдат въведени тавани в това подпомагане. В европейските проекто-регламенти тавани за дейности в зони по НАТУРА 2000 не са заложени.

Една от основните цели на новата Обща селкостопанска политика е тя да допринесе за биологичното разнобразие и подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта. В момента тече т. нар. триалог, финализирането на преговорните процеси за ОСП. До момента нашата страна е изработила три SWOT анализа, идентифицирани са потребностите и има първи вариант на интервенции. Процесът е много динамичен, очаква се секторното законодателство да бъде прието към средата на тази година."

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.