1. Начало
  2. Новини
  3. Горско стопанство
  4. Екип от ИАГ взе участие в междинна конференция и работна среща в гр. Любляна

Екип от ИАГ взе участие в междинна конференция и работна среща в гр. Любляна

Конференцията беше съвместна с проект PROLINE_CE по транснационална програма „Централна Европа“

Екипът за управление от ИАГ на проект CAMARO-D „Сътрудничество за усъвършенстване на управленските практики, свързани с въздействието на земеползването върху водния режим в басейна на река Дунав” взе участие в междинна конференция и работна среща с участието на всички проектни партньори в периода 12-ти –14-ти юни 2018 г. в гр. Любляна.

По време на междинната конференция, ИАГ, който е водещ партньор по Работен пакет 6 /WP T4/ „Дунав в прогрес“ изнесе презентация, която представи основните цели, планираните дейности и резултати в рамките на работния пакет. Беше представена предварителната структура за разработването на „План за развитието на земеползването в Дунавския район“, който следва да бъде изготвен от проектните партньори в края на проекта.

Конференцията беше съвместна с проект PROLINE_CE по транснационална програма „Централна Европа“, с цел капитализация на проектите и обмен на експертен опит между страните-партньори. Екипът от ИАГ участва в теренно посещение до пилотния район на Словенските партньори по проект PROLINE-CE -  санитарно –охранителна зона в долината Дравле в западната част на гр. Любляна. Бяха дискутирани регламентирането на СОЗ, опазването на водоохранните гори и зоните за защита на водите.

Във връзка с изпълнението на Работен пакет 4 /WP T2/: „Проучване на водосбори в Дунавския район“ беше проведена и втората тематична работна среща за изпълнение на дейностите, предвидени в Клъстер 1, 2 и 3 по проекта. ИАГ е лидер на Клъстер 2 „Земеползване и растително покритие в малки поройни водосбори – ерозия, наводнения, уплътняване на почвата, повърхностен воден отток, инвазивни видове и замърсяване на водите“. ИАГ представи най-добрите практики на национално ниво, както и изпълнението на пилотните дейности във водосбор „Очиндолска река“, който е пилотна област на ИАГ по проекта. След представяне и обработка на данните на национално ниво предварително бяха определени най-добри практики по типове земеползване на транснационално ниво.

Екипът от ИАГ участва и в теренно посещение на пилотната област на Словенските партньори, където се запозна с най-добрите практики в земеползването във водосбора на р. Ишка. Бяха представени и обсъдени практики за защита от наводнения в карстови терени.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.