Най-големият риболовен кораб в Черно море прекратява дейността си

Бенефициент по ОП „Рибарство и аквакултури” е бургаското дружества "Атлантик" АД

Най-големият риболовен кораб в Черно море прекратява дейността си чрез ОП „Рибарство и аквакултури”, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие".

Разплащателната агенция изплати първата премия по мярка 1.1 "Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" от Оперативна програмата за развитие на сектор "Рибарство". Бенефициент е бургаското дружества "Атлантик" АД, което ще вложи финансовата помощ в размер над 746 000 лв. за нарязване на риболовния кораб „Биская” за скрап. Корабът е най-големият плавателен съд, с дължина 38,15 м, който е извършвал стопански риболов в Черно море.

Мярката има компенсаторен характер и се финансирана от Европейския фонд за "Рибарство" (ЕФР). Безвъзмездната помощ е до 100% от размера на изчислените премии. От тях 85% са европейски средства и 15% от национално доплащане от държавния бюджет.

За да се преведе премията по мярката, собственикът на риболовния кораб трябва да има сключен договор с лицензирана компания за покупко-продажба на кораба за скрап или договор за нарязване на плавателния съд за скрап, както и за покупко-продажба на отпадъците.

По мярка 1.1 "Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" от ОПРСР се подпомагат корабособственици, които окончетално прекратяват риболовната дейност на кораба си. За целта плавателният съд се заличава от регистъра на риболовните кораби на ЕС и лицензът се анулира. Мярката не предполага непременно корабът да бъде разрушен. При определени условия той може да бъде пренасочен за други дейности, като например да бъде превърнат в изкуствен риф, музеен експонат или учебен кораб.

По мярка 1.1. „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовните дейности” се подпомагат инвестиции, които имат за цел да приспособят дейността на българския риболовен флот в съответствие с наличните ресурси, в съответствие на капацитета му.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.