Промяна в графика за ловуване по време на коледните и новогодишните празници

Отменя се заповед No 1055 от 25.11.2021 г.

Със Заповед №1065 от 30 ноември 2021 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите е променен графикът за ловуване по време на коледните и новогодишни празници.

Ето какво гласи тя:
 
На основание чл. 54, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча и чл. 68, ал. 2 и чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча 
 
 
НАРЕЖДАМ: 
 
1. Ловуването по време на коледните и новогодишните празници на 2021 г. да се осъществява при следния график: 
  • на 24  декември –  водоплаващ дивеч,  групов лов на дива свиня, хищници иместен дребен дивеч, където има утвърден график; 
  • на 25 декември – водоплаващ дивеч; 
  • на 26  декември -  водоплаващ дивеч,  групов лов на дива свиня, хищници и  местен дребен дивеч, където има утвърден график; 
  • на 1 януари -  водоплаващ дивеч,  групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график; 
  • на 2 януари -  водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график; 
 2. При ловуването да се спазват стриктно Закона за лова и опазване на дивеча, Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча и другите нормативни документи по лова. 
 3. Графикът  не  се  отнася  за  ловуване  по  линията  на  организирания  ловен туризъм. 
 4. Отменям моя заповед No 1055 от 25.11.2021 г. 

Препис от настоящата заповед да се връчи на директорите на регионалните дирекции по горите, директорите на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и председателите  на Управителния съвет на НЛРС–„СЛРБ” и Управителния съвет на БЛРС за сведение и изпълнение.   Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Филип Ковашки заместник изпълнителен директор на ИАГ.

Д-Р ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР ДУНЧЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.