Проведе се стартираща Пресконференция и семинар по проект FOR OUR FUTUTRE по ФM на ЕИП

В събитията участваха ключови експерти изпълняващи дейностите по картиране и оценка на горските екосистеми и екосистемни услуги

На 15 юни 2016 г. се проведе стартираща Пресконференция и семинар по  проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП). 

Пресконференцията бе открита от инж. Красимир Каменов, заместник изпълнителен директор на ИАГ и ръководител на проект FOR OUR FUTURE, който накратко представи дейността на Изпълнителна агенция по горите, направи кратък преглед на проектите, в които агенцията е участвала до момента като водещ и проектен партньор и очерта необходимостта и важността на проекта.
П
ресконференцията продължи с презентация на г-жа Кремена Гочева – главен експерт в дирекция „КВЕС и Международни дейности”- координатор на проекта от страна на  МОСВ”, която представи на аудиторията целите и обхвата на Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“.

Представяне на целите, дейностите и очакваните резултати по Проекта в брифинг вариант, направи д-р  инж. Л. Тричков - координатор на проекта от страна на ИАГ и главен експерт в дирекция ПМД към ИАГ.  Партньорите – РДГ Кърджали и Норвежка горска група и техните ангажименти по проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България”, представи инж. Васко Райчинов, координатор на Проекта от страна на РДГ Кърджали.

В края на пресконференцията бе предоставена възможността за задаване на въпроси от страна на присъстващите журналисти, представители на  списание „Агрокомпас”, „Агро ТВ”, списание „Гора”, в. „Гласът на фермера”. На зададените въпроси отговориха ръководителя на проекта и координаторите от страна на ИАГ и РДГ Кърджали.

Пресконференцията бе последвана от семинар, на който бяха представени презентации от д-р инж. Любчо Тричков и инж. Мария Беловарска – експерт „Екосистемни услуги” по Проекта. По време на семинара бяха дискутирани ключови въпроси, свързани с Методологията за оценка и картиране на състоянието на горските екосистеми и ексосистемните услуги от тях в България, използваната база данни за оценка, трудностите и предизвикателствата, които срещат експертите, изпълнявайки основните дейности в този проект. По време на семинара обмен на добри практики и опит бе осъществен между експертите от Екипите за управление и изпълнение на проект FOR OUR FUTURE  и представители на   проекти  на другите екосистеми  възложени  по Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“, участници в семинара.

В събитията участваха ключови експерти от проект FOR OUR FUTURE, изпълняващи дейностите по картиране и оценка на горските екосистеми и екосистемни услуги, съответно от ИАГ и Регионалните дирекции по горите, представители на предефиниран проект "Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка, MetEcoSMap", представители на проект TUNESinURB -  градски екосистеми, проект FEMA - сладководни екосистеми и др.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.