1. Начало
  2. Новини
  3. Горско стопанство
  4. Проведоха се две срещи с основните заинтересовани страни по проекта за опазване на Малкия креслив орел и неговите най-важни местообитания

Проведоха се две срещи с основните заинтересовани страни по проекта за опазване на Малкия креслив орел и неговите най-важни местообитания

Представени бяха предложените промени в Наредбата за инвентаризация и планиране в горските територии

Срещи с основните заинтересовани страни по проект „Опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел (Aquila pomarina) в България” бяха проведени в градовете Сливен и Бургас. Представителите на Държавно предприятие гр. Сливен и неговите териториални поделения – държавните горски и ловни стопанства, както и на двете регионални дирекции по горите се запознаха със задачите и очакваните резултати от проекта, с необходимостта от подходящо планиране, опазване и управление на горите за подобряване горските хабитати на Малкия креслив орел.

Представени бяха предложените промени в Наредбата за инвентаризация и планиране в горските територии, с които да се регламентира извършването на инвентаризация и на биоразнообразието. Като допълнителни елементи да залегнат измерването на мъртвата дървесина и идентифициране на гнездата на грабливи птици и черния щъркел. Пилотно, по проекта, тези методи се тестват в момента в ТП ДГС – Свиленград. Интерес предизвикаха изготвените предложения за разнообразяване приходите на стопанствата и кандидатстването за компенсаторни агро-екологични плащания при забраната за сеч в 300 м радиус около гнезда на грабливи птици, поддържането на отворени пространства в горските територии по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Малкият креслив орел е емблематичен за българските гори. Обитава запазени горски масиви от бук, дъб или смесени насаждения, стари полезащитни пояси и други горски площи, в близост до просторни тревни съобщества и край селскостопански земи, които използва за ловуване. Малкият креслив орел е защитен и застрашен вид, включен в Червената книга на България.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.