Етикет: малък креслив орел
post-image
Новини Околна среда

Крайният срок за подаване на номинации в кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ е удължен

Кампанията има за цел да популяризира случаите в които любители на природата са предприели действия, за да предотвратят или разкрият дадено престъпление
post-image
Новини Горско стопанство

Проведоха се две срещи с основните заинтересовани страни по проекта за опазване на Малкия креслив орел и неговите най-важни местообитания

Представени бяха предложените промени в Наредбата за инвентаризация и планиране в горските територии