1. Начало
  2. Новини
  3. Горско стопанство
  4. Работно посещение в Норвегия в продължение на проект FOR OUR FUTURE

Работно посещение в Норвегия в продължение на проект FOR OUR FUTURE

В Програмата на българската делегация бяха включени срещи с представители на норвежки държавни институции и институти

Българска делегация водена от заместник министъра на земеделието, храните и горите г-н Атанас Добрев, придружен от инж. Григор Гогов - Изпълнителен директор на ИАГ и експерти от ИАГ и РДГ Стара Загора осъществи работно посещение в Норвегия в периода 17.09-21.09.2017 г.  в продължение на проект FOR OUR FUTURE 

В периода от 17.09-21.09.2017 г. работна група, състояща се от членове от екипа за управление и изпълнение на проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000” - FOR OUR FUTUTRE” водени от  г-н Атанас Добрев, заместник министър на земеделието, храните и горите, придружен от инж. Григор Гогов- Изпълнителен директор на ИАГ осъществи визита в Норвегия, финансирана от Фонда за двустранни отношения Норвегия - България. Посещението бе организирано и осъществено с помощта на Норвежка Горска Група, партньор по проекта.

В Програмата на българската делегация бяха включени срещи с представители на норвежки държавни институции и институти, като Агенцията по земеделие- департамента отговарящ за горите в Норвегия, Агенцията по околна среда, Норвежкия институт за биоикономически изследвания - NIBIO, сдружение на собствениците на гори STATSKOG и др. По време на проведените срещи бяха обсъдени приоритетните области и възможностите за разработване на бъдещи проектни предложения, подлежащи на финансиране по Финансовите механизми на Европейското икономическо пространство и Норвежкия механизъм. Набелязани бяха няколко области, като основната е свързана с опазване на околната среда и екосистеми, в т.ч- мониторинг и моделиране на околната среда, системи за споделяне и разпространение на информация за околната среда и др. Други възможности са в областите: Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност, в т.ч енергийно ефективно производство, разпространение, производство и / или разпределение на възобновяема енергия; Смекчаване на изменението на климата и адаптиране- разработване на стратегии, планове за действие, намаляване на емисиите на парникови газове, мерки за адаптиране към изменението на климата, управление на риска, свързан с изменението на климата, улавяне и съхранение на въглерод и др.

По време на посещението на терена, бяха осъществени контакти и със собственици на гори и лесовъдите които ги управляват, като бе представено планирането и осъществяването на дърводобивните дейности, проектирането и изпълнението на горскопътна мрежа в Норвегия. Бе посетен и един от големите горски разсадници за производство на фиданки за залесяване в горски територии и др. 

В работното посещение, което се осъществи със средства от  Фонда за двустранни отношения, Норвегия-България от българска страна участие взеха– г-н Атанас Добрев, заместник министър на земеделието, храните и горите, инж. Григор Гогов- Изпълнителен директор на ИАГ,  д-р инж. Любчо Тричков- главен експерт в ИАГ и координатор на проект FOR OUR FUTURE, инж. Васко Райчинов –главен експерт в РДГ Стара Загора  и координатор на проекта от страна на РДГ и инж. Николай Василев- главен експерт в ИАГ.

В рамките на одобрената от ПО към МОСВ кандидатура на ИАГ по Фонда за двустранни отношения Норвегия – България, предстои посещение на представители на Норвежка горска група в периода 02.10-05.10.2017 г. в България.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.