1. Начало
  2. Новини
  3. Горско стопанство
  4. Разработването на План за действие за енергия от дървесна биомаса обсъдиха на среща в МЗХ

Разработването на План за действие за енергия от дървесна биомаса обсъдиха на среща в МЗХ

Над 40 експерти участват в създадената междуведомствена работна група

Зам.-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов откри работна среща за устойчивото ползване на горската биомаса като възобновяем енергиен източник. Форумът се организира от Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/ по проект „Регионални политики за устойчива биоенергия“ по програма ИНТЕРРЕГ Европа на Европейския съюз. В рамките на проекта ще бъде изготвен план за действие, чрез който ще се потърсят най-ефективни и икономически изгодни начини за подпомагане използването на горската биомаса за производство на енергия от горска биомаса.

„Задача на проекта е да анализира нуждите на нашата горска промишленост, след което да се направи оценка на потребностите и на реалните възможности за производство на топлинна и електроенергия от дървесна биомаса /в т.ч. отпадъчна дървесна/ . Това трябва да стане в унисон с разбиранията на науката като се спазят всички критерии за устойчивото  използване на горската биомаса и в съгласие с Европейските и български регулации”, подчерта доц. Георги Костов. 

Над 40 експерти от горския сектор, държавни институции, научната общност, частни фирми, браншови камари и неправителствените организации, повечето от които присъстваха на днешната среща участват в създадената междуведомствена работна група. „Правилното и рационално използване на дървесната биомаса би могло да увеличи интересът на инвеститорите за създаване на нови гори”, каза инж. Тони Кръстев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите.  

Всички представени бележки, становища и препоръки ще подпомогнат процеса на разработване и обсъждане на Плана за действие за енергия от горска биомаса. Документът ще съдържа аналитична част, стратегическа рамка и система за мониторинг на изпълнението. На базата на направения анализ ще бъдат предложени конкретни действия и мерки за ефективното използване на биомасата като енергиен източник, които ще могат да бъдат финансирани от различни източници, в т.ч Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Следващото мероприятие по проекта ще бъде тематичен семинар „Ролята на горите в регионални и национални ниско въглеродни стратегии и програми за биоикономика“, който ще се проведе в България през м. ноември, 2016 г.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.