Шестима абсолвенти с отлични дипломи от Факултет „Горско стопанство“ получиха покана за работа в ИАГ

Зам. изпълнителният директор на ИАГ д-р инж. Ценко Ценов поздрави студентите

Шестима абсолвенти от Факултет „Горско стопанство“ получиха награди от Изпълнителна агенция по горите за отличен успех за целия период на следване в Лесотехническия университет. Покана за работа в Изпълнителна агенция по горите е отправена към тях от изпълнителния директор на ИАГ инж. Мирослав Маринов. 

Зам. изпълнителният директор на ИАГ д-р инж. Ценко Ценов поздрави студентите, които получиха дипломите си за завършена образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър във Факултета. От името на инж. Мирослав Маринов – изпълнителен директор на ИАГ той връчи поздравителен адрес, с който инж. Маринов пожела на абсолвентите да бъдат смели и дръзки в мечтите си, да си поставят високи цели за бъдещето като специалисти в горския сектор на България. „Днес Вие получавате своите дипломи като доказателство и заслужено признание за положения труд и усилия през изминалите години. Професията, която сте избрали не е лесна, но приемете всички трудности като предизвикателства, които да преодолявате.“ 

На официалната церемония в Лесотехническия университет дипломите си получиха 216 абсолвенти, завършили образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър, трима професори, един доцент и осем са с образователна и научна степен „Доктор“.