1. Начало
  2. Новини
  3. Горско стопанство
  4. За периода от 16 до 22 август 2021 г. от служителите в регионалните дирекции по горите са извършени общо 4 458 проверки

За периода от 16 до 22 август 2021 г. от служителите в регионалните дирекции по горите са извършени общо 4 458 проверки

В Природен парк „Рилски манастир“ бяха почистени и възстановени кътове за отдих на възлови места на туристопотока

Проверени са 302 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 572 обекта за ползване на дървесина от горските територии (сечища и временни складове), 1 737 превозни средства, транспортиращи дървесина, 233 риболовци, 6 521 ловци и 962 физически лица.

През изминалата седмица са съставени общо 45 констативни протокола и 75 акта за установени нарушения, от които 72 са по Закона за горите, един по Закона за лова и опазване на дивеча и един по Закона за рибарството и аквакултурите. Задържани са 11,31 кубически метра обла дървесина, 71,30 пространствени  кубически метра дърва за огрев, три моторни превозни средства, три каруци, два моторни триона и др.

През отчетния седмичен период работи един мобилен екип служители в дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство“ на ИАГ. Проверки по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча са извършени в района на дейност на регионални дирекции по горите Ловеч, Пазарджик и София. Проверени са горски територии в обхвата на Северозападно държавно предприятие гр. Враца – ТП „Държавно горско стопанство Ботевград“ и ТП „Държавно горско стопанство Ловеч“, на Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград – ТП „Държавно горско стопанство Ихтиман“ и на Южноцентрално  държавно предприятие гр. Смолян - ТП „Държавно ловно стопанство Алабак“ и ТП „Държавно горско стопанство Селище“. Извършени са общо 35 проверки, в това число на 4 обекта за добив на дървесина, 2 обекта по чл. 206 от Закона за горите, 25 превозни средства и 4 физически лица. Съставени са 3 акта по Закона за горите и 7 констативни протокола, с предписание за допълнителни проверки и съставяне на актове от регионални дирекции по горите Пазарджик и София. Задържани са 15 пространствени кубически метра дървесина.

Служители от Дирекция на Природен парк „Беласица“ освежиха туристическата маркировка и прочистиха от храсти маршрута  от село Ключ до местността Вадиоч, както и по тематичен туристически  маршрут „Кълвачите - пазители на горите“. Извършена е  проверка по маршрут от местност Вършилото до връх Лозен, във връзка със спазване на Закона за горите, Закона за защитените растения, Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие. Поставени са насочващи стрелки по туристически маршрут от село Скрът до водопад Дъбицата и по тематичен маршрут „Цветна приказка“.

Поставени са забранителни табели до Кутелка, указателни табели на Харамията, Меча поляна, към Костова чешма и  Бялата вода от служителите на ДПП „Сините камъни“. Извършено е косене, лакиране на маси и пейки на Меча поляна, както и на Каракютюк. Оказана е първа помощ на изоставено малко щъркелче, донесено до парковата дирекция от с. Маленово. Птицата е експедирана до Спасителен център Стара Загора. Извършен е мониторинг на мизийска букова гора от експертите на парка в местността Бабино дере.

В Природен парк „Рилски манастир“ бяха почистени и възстановени кътове за отдих на възлови места на туристопотока. Бяха почистени местата за еднодневен отдих в местността Илиена река, Обедище, Студената чешма и Кирилова поляна.

Служителите в Дирекцията провеждат противопожарни обходи за спазването на забраната за палене на открит огън и бяха премахнати нерегламентирани огнища.

Нерегламентирано огнище беше открито и премахнато и на територията на Природен парк „Златни пясъци“, м. Голяма Бежана. Служителите от Дирекцията на природния парк отстраниха паднали сухи дървета на туристическата пътека към музея „Аладжа манастир“, по „Жълт маршрут“, до чешма Й. Минков и др. Извършено беше почистване от битови отпадъци и надвиснала растителност в районите на „Янакиева чешма“, м. Горски кът и др., около пътни и указателни табели. 

През изминалата седмица служителите в Дирекция на Природен парк „Странджа“ почистиха, ремонтираха и поставиха табели по най-посещавания маршрут в село Младежко. Открита беше изложба на макети, предоставени от “Зелени Балкани” на делфини, черен лешояд, белошипа ветрушка и други птици. Малките посетители бяха запознати с растителния и животински свят в парковата територия, проведоха се  занимателни игри по методите на Горската педагогика. Служителите в Дирекцията взеха участие в честванията по случай 118 години от Илинденско-Преображенското въстание в местността Петрова нива.

През отчетния период експертите от Лесозащитна станция – Пловдив анализираха яйчни калъфчета на борова процесионка от територията на държавни горски стопанства - Кирково и Стара Загора, във връзка с предстоящата авиоборба. Извършени бяха контролни проверки в ДЛС Мазалат на съхнещи насаждения от черен и бял бор в 14 подотдела на обща площ 340 дка с повреди от 20-100%, насаждения с повреди от биотичен характер - върхов корояд, в ДГС Стара Загора във връзка с необходимост от включване на още 3 подотдела на обща площ от 100 дка за въздушно пръскане през месец септември, събиране на яйцепръстенчета за лабораторен анализ.  Направени са контролни обследвания на площите, предвидени за въздушно пръскане срещу борова процесионка  в държавни горски и ловни стопанства Казанлък, Стара Загора, Кирково, Момчилград, Крумовград и Мазалат. Направени са  предписания.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.