За периода от 2 до 8 август 2021 г. служителите в регионалните дирекции по горите са извършили 4 052 проверки

Служителите на Природен парк „Българка“ проведоха образователен преход от м. Узана до връх Исполин

Проверени са 321 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 596 обекта за ползване на дървесина от горските територии (сечища и временни складове),  1691 превозни средства, транспортиращи дървесина, 378 ловци и риболовци, 1066 физически лица.

156 са извършените проверки в насаждения с извеждани възобновителни сечи и в насаждения с възраст над 80 години.

През изминалата седмица са съставени общо 38 констативни протокола и 72 акта за установени нарушения по Закона за горите и един по Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са 12,8 пр. куб. м. дърва за огрев, 3 моторни превозни средства и едно законно оръжие. 

Извършват се извънредни проверки по спазване противопожарните правила в горските територии и инструктажи съвместно със служители на РСПБЗН. От началото на годината до края на отчетния период в горски територии са възникнали 190 пожара, опожарили 14 477декара, като 2087 дка гори са засегнати от върхови пожари. Само за изминалата седмица пожарите са 49, засегнали 5172 дка горски територии. 

През отчетния седмичен период работи един мобилен екип служители в дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство“ на ИАГ. Проверки по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча са извършени в района на дейност на РДГ Берковица и РДГ София. Проверени са горски територии в обхвата на Северозападно държавно предприятие гр. Враца – ТП „Държавно горско стопанство Видин“, ТП „Държавно горско стопанство Годеч“ и ТП „Държавно горско стопанство Своге“, на  Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград – ТП „Държавно горско стопанство Ихтиман“. Извършени са общо 33 проверки, в това число на 3 обекта за добив на дървесина, 2 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 24 превозни средства и 4 физически лица. Съставени са 3 акта по по ЗГ и 2 констативни протокола, с предписание за допълнителни проверки и съставяне на актове от РДГ Берковица. 

През изминалата седмица служителите на Дирекция на Природен парк „Българка“ проведоха образователен преход от м. Узана до връх Исполин с 14 деца от SOS Детски селища България - ЦОП Трявна. След положени грижи 9 таралежчета, попаднали в неблагоприятна ситуация, бяха пуснати в естествената им среда. Служителите подновиха туристическата маркировка на кръгова екопътека в местността Узана, лакираха информационни табла. 

Лакирани бяха наблюдателница, детски кътове и кътове за отдих, пейки, информационни табла, извърши се почистване на площи и огнища на територията на Природен парк „Сините камъни“. Експертите от парковата дирекция оказаха помощ на два щъркела от Стралджа, които в последствие са експедирани към Спасителен център за дивите животни в Стара Загора. През седмицата служителите на ДПП „Сините камъни“ посрещнаха в трите центъра „Хайдушка пътека“, „Карандила“ и „Сините камъни“ много гости от различни градове от България и чужденци. В ПТЦ „Сините камъни“ се изнесе презентация за децата от лятна занималня към читалище "Зора". 

Почистване на туристически маршрути и кътове за отдих: „Жълт маршрут“, „Домът на сойката“, м. Горски кът, м. Меча поляна, главен път |-9, м. Аладжа манастир извършиха през отчетния период служителите на Дирекция на Природен парк „Златни пясъци“. Ремонтирани бяха навеса до ч. „1300 г. България“ и трите големи информационни табла. Посрещнати бяха туристи в информационния център на Природния парк.

Преход по маршрут: кв. „Бистрец“– „Леденика“ – екопътека „Тезеро“ –  гр. Враца с участието на 10 туристи организираха експертите от Дирекцията на природен парк „Врачански Балкан“. 

Информационният посетителски център на ДПП „Странджа“ в Малко Търново посрещна българо-турска група. Експертите от Дирекцията извършиха мониторинг на кримския чай и почистиха маршрута в село Младежко.

Експерти от Дирекцията на Природен парк „Витоша“ проведоха лесовъдски игри с над 70 деца от ДГ „Свобода“ район Надежда, както и урок по природознание на 25 деца в откритата класна стая в близост до с. Боснек. Доброволци от фирма „Experian България“ лакираха елементи на парковата инфраструктура – маси и пейки, входното табло по Добри дол и информационните табла по туристически маршрут с. Боснек – местността Живата вода. Служители от Овъргаз реновираха два къта за отдих, лакираха 4 пейки в м. Светената вода и почистиха канавките и водостоците по нископланинската пътека.

Служители от Дирекция на Природен парк „Беласица“ продължиха с поставянето на забранителни табелки за палене на огън и за хвърляне на отпадъци по тематични маршрути в парка. Извършени бяха и две проверки във връзка със спазване на Закона за горите, Закона за лечебните растения, Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие, като едната е съвместна със служители от ТП „ДГС Петрич“. Извършен беше мониторинг на растителни видове. Освежени са информационните табла разположени по веломаршрут „Старият път: град Петрич - село Коларово“ и  туристическата  маркировка от село Камена до Камешнишки водопад.

Девет предупредителни табели са осигурени от Югозападно държавно предприятие, които ще бъдат поставени на територията на Природен парк „Рилски манастир“. Служителите от Дирекцията през седмицата са извършили превантивна контролна дейност, проверки на терен по сигнали за пожар и за неправомерно намерение за бивакуване.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.