Заключителен семинар по проект „Смекчаване уязвимостта на водните ресурси към климатичните промени”, CC-WARE

В семинара участваха представители на ИАГ, РДГ - София, Институт за гората към БАН, ЛТУ и НИМХ към БАН

На 27.11.2014 г. в залата на ИАГ на ул. Антим I № 17 се проведе заключителен семинар по проект „Смекчаване уязвимостта на водните ресурси към климатичните промени”, CC-WARE, финансиран от Оперативна програма за Югоизточна Европа, по който Изпълнителна агенция по горите участва като партньор. В семинара участваха представители на Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция по горите - София, Институт за гората към БАН, Лесотехнически университет и  Националния институт по метеорология и хидрология към БАН. 

По време на семинара бяха представени резултатите от Работните пакети по проекта.
В изпълнение на Работен пакет 3 „Уязвимост на водните ресурси в Югоизточна Европа” бяха представени и дискутирани: общата методология за оценка на настоящата и бъдеща уязвимост на водните ресурси, причините, оказващи влияние върху уязвимостта на водните ресурси, индикаторите за уязвимостта, картите за уязвимостта на качеството и количеството на водните ресурси в югоизточна Европа и в избраните тест-площи на национално ниво – водосбор на р. Струма и водосбор на яз. Тича.

В изпълнение на Работен пакет 4 „Управленски решения за преодоляване уязвимостта на ресурсите от питейна вода” бяха направени преглед и оценка на горските екосистеми и на най-добрите лесовъдски системи за стопанисване на горите за защита и опазване на водните ресурси в условията на климатични промени. Беше представена качествена оценка на горската екосистемна услуга – „доставка на чиста питейна вода”, методика за нейното остойностяване, както и анализ на законодателството  и политиките за осигуряване на питейна вода,  защита на водоизточниците и оценка на земеползването на Европейско, национално и регионално ниво.

Специално внимание беше отделено на изготвения по проекта „Каталог от лесовъдски мерки и най-добри практики за смекчаване уязвимостта на водните ресурси в югоизточна Европа”. Подробно бяха разгледани и дискутирани мерките „Защита от горски пожари” и „Опазване на горната граница на гората”.

В изпълнение на Работен пакет 5 „Разработване на интегрирана транснационална стратегия” бяха представени националните примери за най-добри лесовъдски практики за опазване на водните ресурси в условията на климатични промени. Транснационалната стратегия идентифицира важни въпроси по отношение на уязвимостта на количеството и качеството на водите и опазването и съхранението на водните ресурси на транснационално ниво. Тя ще бъде основа при изготвянето на планове на национално и регионално ниво.

В заключение беше обсъдена необходимостта от интегрирано управление на горите и водите и съответни промени в законодателството по отношение гарантиране водоохранните функции на горските екосистеми и възмездяване на екосистемната услуга „доставка на питейна вода”.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.