Да се намали административната тежест върху животновъдите, искат от бранша

Предстои мярка за хуманно отношение към животните да стартира през тази година

Да се намали административната тежест върху животновъдите, искат от бранша. Съюзът на говедовъдите предлага дневниците, които се водят в стопанството по други мерки да се използват и за мярка 14. На работна среща в земеделското министерство фермерите обсъдиха и проблема с движението на животните до пасищата. 

Предстои мярка за хуманно отношение към животните да стартира през тази година. Още се обсъжда дали мярката да бъде част от заявленията за директни плащания или да е отделена в прием, подобно на мерките от Програмата за развитие на селските райони. Предстои агроведомството, Фонд „Земеделие“ и Агенцията по храните да уточнят как ще се доказва движението на животните.

Настояването на животновъдите е, дневниците, които така или иначе се водят в стопанството, да бъдат едни и същи за всички мерки. Вариантът с пътните листове не може да е приложим. Обсъждат се и различни възможности за доказване на пашата.

Говедовъдният съюз успешно прокарва едно от предложенията си. Прогнозите към момента сочат, че мярка 14 ще е тежка за прилагане.

Дата за нова работна среща в министерството не е насрочена. Предстои да бъде уточнено по какъв начин ще се определя разполагаемата в стопанството подова площ, а при кандидатстване да се прилага план-програма за 5 годишен период на изпълнение.

Автор: Мирела Спасова