Депутатите в ЕП настояват за поправки

Евродепутатите са недоволни, че дългосрочните приоритети на Съюза като Зелената сделка и Програмата в областта на цифровите технологии са изложени на риск

"Споразумението за многогодишната финансова рамка и за Фонда за възстановяване е положителна стъпка по отношение на възстановяването, но неадекватна в дългосрочен план", се казва в резолюция на Европейския парламент, приета на извънредно пленарно заседание. Депутатите са недоволни, че дългосрочните приоритети на Съюза като Зелената сделка и Програмата в областта на цифровите технологии са изложени на риск.
 
В резолюцията евродепутатите изразяват съжаление относно значителното намаляване на компонента на безвъзмездните средства в окончателното споразумение и призовават за пълно демократично участие на Парламента в създаването и контрола върху инструмента за възстановяване, чието правно основание не предоставя официална роля на избраните членове на Европейския парламент.
 
По отношение на дългосрочния бюджет те не одобряват съкращенията, направени по програмите, ориентирани към бъдещето, и смятат, че по този начин ще бъдат подкопани основите за трайно и устойчиво възстановяване. Водещи програми за защита на климата, дигитален преход, здравеопазване, младежта, културата, научните изследвания и управлението на границите са изложени на риск от незабавен спад на финансирането.
 
Затова народните представители изтъкват, че няма да приемат многогодишната финансова рамка, ако преди това не бъде постигнато задоволително споразумение в предстоящите преговори между Парламента и Съвета, за предпочитане най-късно до края на октомври, за да бъде осигурен плавен старт на програмите от началото на следващата година. Друго условие за одобрение на бюджета е Европейският съюз да реформира системата на собствени приходи, така че да покрие поне част от разходите, свързани с плана за възстановяване.