1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. ЕК прие предложение за първата доброволна рамка за надеждно сертифициране на висококачествените поглъщания на въглерод

ЕК прие предложение за първата доброволна рамка за надеждно сертифициране на висококачествените поглъщания на въглерод

Предложението ще допринесе за постигането на целите на ЕС в областта на климата, опазването на околната среда и нулевото замърсяване

Европейската комисия прие предложение за първата доброволна рамка на равнище ЕС за надеждно сертифициране на висококачествените поглъщания на въглерод. Предложението ще стимулира иновативните технологии за поглъщане на въглерод и устойчивите решения за улавяне на въглерод и ще допринесе за постигането на целите на ЕС в областта на климата, опазването на околната среда и нулевото замърсяване. Предложеният регламент ще подобри значително капацитета на ЕС за количествено определяне, наблюдение и проверка на поглъщанията на въглерод. Подобрената прозрачност ще гарантира доверието на заинтересованите страни и промишлеността и ще спомогне да се избегнат заблуждаващите твърдения за екологосъобразност. Поглъщанията на въглерод могат и трябва да донесат ясни ползи за климата и Комисията ще даде приоритет на онези дейности за поглъщане на въглерод, които ще осигурят значителни ползи за биологичното разнообразие. В бъдеще Комисията, подпомагана от експерти, ще разработи специализирани методи за сертифициране на дейностите по поглъщане на въглерод, които способстват за постигане на целите в областта на климата и други екологични цели.

За да се гарантира прозрачността и надеждността на процеса на сертифициране, в предложението се определят правила за независимата проверка на поглъщанията на въглерод, както и правила за признаване на схемите за сертифициране, които могат да се използват за доказване на съответствието в рамката на ЕС.

carbon

Това предложение е от съществено значение за целта на ЕС да се превърне в първия в света неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. За да постигне тази цел, ЕС трябва да намали своите емисии на парникови газове до минимум. Същевременно ЕС ще трябва да увеличи поглъщането на въглерод от атмосферата, за да балансира емисиите, които не могат да бъдат премахнати.

Промишлените технологии, като биоенергията с улавяне и съхранение на въглерод (BECCS) или прякото улавяне и съхранение на въглерод от въздуха (DACCS), могат да улавят въглерод и да го съхраняват постоянно. В селското и горското стопанство, земеделските практики за улавяне на въглероден диоксид могат устойчиво да подобрят съхранението на въглерод в почвите и горите или да намалят изпускането на въглерод от почвите, както и да създадат нов бизнес модел за земеделските и горските стопани. Трайните продукти и материали, например строителните продукти на основата на дървесина, също могат да задържат въглерода в продължение на няколко десетилетия или по-дълго.

Франс Тимерманс, изпълнителен заместник-председател за Европейския зелен пакт:

„Предложението за сертифициране на поглъщанията на въглерод в ЕС е историческа стъпка в борбата ни с кризата с климата. За да постигнем неутралност по отношение на климата, трябва рязко да намалим емисиите на парникови газове, но също така трябва да отстраним въглерода от атмосферата. С нашия пакет „Подготвени за цел 55“ продължава работата за драстично намаляване на емисиите на парникови газове колкото е възможно по-бързо. Сега определяме регулаторната рамка, за да стимулираме едновременно поглъщанията на въглерод чрез технологии и чрез естествени поглътители на въглерод. Това има голям потенциал и за биологичното разнообразие. Сертифицираните поглъщания на въглерод създават нови възможности за стопанска дейност за земеделските стопани, горските стопани и управителите на земи, които са готови да положат допълнителни усилия в името на климата и околната среда.“

Сега предложението на Комисията ще бъде обсъдено от Европейския парламент и от Съвета в съответствие с обикновената законодателна процедура.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.