ЕК с призив към България в сферата на околната среда

Комисията също така изпраща мотивирано становище

Комисията призовава 18 държави членки, сред които и България, да приложат различни разпоредби на Регламент (ЕС) № 1143/2014 относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове. В Европейския зелен пакт и европейската стратегия за биологичното разнообразие за 2030 г. се подчертава колко е важно ЕС да спре загубата на биологично разнообразие чрез опазване на нашите природни обекти и възстановяване на увредените екосистеми до добър екологичен статус. Всички 18 държави членки не са изготвили, приложили и съобщили на Комисията план за действие (или набор от планове за действие) за справяне с най-важните начини за непреднамерено въвеждане и разпространение на инвазивни чужди видове, които засягат ЕС. Освен това България, Гърция и Румъния не са създали система за наблюдение на инвазивните чужди видове, които засягат ЕС, или не са я включили в съществуващата си система.

Комисията също така изпраща мотивирано становище на България за това, че не е транспонирала правилно в националното си законодателство всички елементи на Директивата относно емисиите от промишлеността (Директива 2010/75/ЕС), в която се определят правила за дейностите, които включват предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха, водите и земята и предотвратяването на генерирането на отпадъци. Въпреки че България е транспонирала правилно повечето от разпоредбите на Директивата, съществуват някои аспекти, които не са правилно отразени.

Комисията също настоятелно призовава България да транспонира правилно в националното си законодателство Директивата относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (Директива 2011/92/ЕС).) През март 2019 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо на България поради неправилното транспониране на Директивата. България е коригирала някои от проблемите, посочени в писмото, но други остават нерешени.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.