1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Има ли надежда за субсидираните ливади и пасища в НАТУРА 2000

Има ли надежда за субсидираните ливади и пасища в НАТУРА 2000

С пролетта започна най-активният за животновъдите период. Те трябва да поддържат затревените площи в добро състояние, ако искат достатъчни добиви на сено и трева за паша. Това е важно и за опазване на разнообразието от видове растения и животни в тях.

През последните дни ДФ „Земеделие“ изплати близо 45 и половина милиона лева ежегодни субсидии по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ на Програмата за развитие на селските райони. Фермерите-получатели би трябвало да са прилагали мерки в изпълнение на този национален стандарт: Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност – орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа (Amorpha fruticosa).

Знаете ли обаче, че:

  • стопанисването на тези земи е от най-добре финансираното в страната, но
  • въпреки това пасищата и ливадите, за които се получават субсидии не са обект на цялостна и постоянна грижа?

Наблюденията ни сочат, че едни от най-агресивните и упорити инвазивни чужди видове дървета и храсти като айлантът и аморфата се ширят в тях. Премахването и ограничаването им е изискване както за получаване на директните плащания, така и за субсидиите по мерките от ПРСР, но контролът върху спазването на мерките е слаб или отсъства.

Вижте примери.

amorfa

Навлизане на аморфа в ливада, с. Кирчево, община Угърчин

Земеделските производители не знаят, че като окосяват или орязват аморфа и айлант подпомагат образуването на още повече издънки. Орязани през пролетта те отново израстват до края на есента. Това засилва храненето на коренището, което не спира да се развива и година след година става все по-мощно. Издънките над земята са малки, но коренът е многогодишен и успешно ги поддържа. Така постепенно пълното унищожаване на тези агресивни нашественици става все по-трудно.

Препоръчваме на земеделските производители един селективен метод за борба с аморфата, който изпробвахме. Издънките се режат неколкократно, а отрезите се намазват с хербицид съдържащ глифозат. Това не вреди на околната растителност.

Amorfatretirana

Отрязани издънки на аморфа (в ляво) и намазани отрези на храстите от аморфа през ноември 2019 г., като се вижда малък кръг там, където тревата е изсъхнала от хербицида (в дясно)

След двукратно намазване, през тази пролет не открихме нови аморфи. Продължаваме да ги наблюдаваме. Надяваме се, че аморфите няма да се възобновят. Ако това стане пак ще ги отрежем и намажем с хербицид съдържащ глифозат.

livada

Аморфа в ливада в с. Анево, община Сопот, през май 2018 г.

AmAf

Същата ливада на 7 май, тази година

Пасищата и ливадите у нас са нападнати и от други инвазивни чужди видове дървета и храсти като бяла акация (салкъм), фалопия, ясенолистен клен, годжи бери, гледичия, кактусите от род Опунция. Борбата с тези ИЧВ растения обаче не е едно от изискванията за получаване на субсидии, за сега.

Проблемът с нахлуването и разпространението на ИЧВ растенията в страната ни е сериозно пренебрегван. Липсват национална визия и план за ограничаването им. Контролът е слаб или отсъства. Затова те нашестват и в пасищата и ливадите от мрежата НАТУРА 2000, които са не само източник на паша и сено. Те са природни местообитания - дом на местните видове животни и растения и осигуряват чист въздух, чиста вода, естетическа наслада, плодове и билки, храна за дивите животни, опрашители за земеделските култури, защита от наводнения.

Контролът за спазване на изискванията за получаване на субсидии за ползване на пасищата и ливадите в мрежата Натура 2000 трябва да е много по-строг отколкото към тези извън нея. Само тогава ще има надежда за опазването на най-добре съхранената и ценна природа и уязвими територии у нас от нашествието на опасни инвазивни чужди видове растения.

Източник: Фондация "ИНФОРМАЦИЯ И ПРИРОДОЗАЩИТА"


 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.