1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. Европейската комисия предлага подписване на търговско споразумение между ЕС и Канада

Европейската комисия предлага подписване на търговско споразумение между ЕС и Канада

Споразумението ще е от полза за хората и малките и големите предприятия в цяла Европа

Европейската комисия предлага подписване и сключване на търговско споразумение между ЕС и Канада. Днес Европейската комисия официално предложи на Съвета на ЕС подписването и сключването на споразумение за свободна търговия между ЕС и Канада, известно като Всеобхватно икономическо и търговско споразумение (ВИТС).

Споразумението ще е от полза за хората и малките и големите предприятия в цяла Европа веднага щом влезе в сила. За да се даде възможност за бързо подписване и временно прилагане на споразумението и незабавно реализиране на очакваните ползи, Комисията реши да предложи ВИТС като „смесено“ споразумение. Това предложение не засяга правната позиция на Комисията по въпроса, която тя изразява в разглежданото в момента от Съда на ЕС дело във връзка с търговското споразумение между ЕС и Сингапур. По този начин Комисията дава своя принос за подписване на споразумението по време на следващата среща на високо равнище между ЕС и Канада през октомври. Председателят Жан-Клод Юнкер заяви: „ Търговското споразумение между ЕС и Канада е нашето най-добро и най-напредничаво търговско споразумение и бих искал то да влезе в сила възможно най-скоро. Споразумението предоставя нови възможности на европейските предприятия, като същевременно популяризира нашите високи стандарти в полза на нашите граждани. Разгледах правните доводи и изслушах държавните и правителствените ръководители и националните парламенти. Сега е време за действие. От това зависи доверието в търговската политика на Европа“. Сесилия Малмстрьом, комисар по въпросите на търговията, добави: „Споразумението с Канада е повратен момент в европейската търговска политика. Това е най-амбициозното търговско споразумение, което ЕС някога е сключвал. То ще задълбочи дългогодишните ни отношения с Канада. То ще помогне за генериране на необходимия растеж и заетост при пълно спазване на високите европейски стандарти в области като безопасност на храните, опазване на околната среда и трудови права. Това е основната цел на нашата търговска политика. Сега се надявам, че споразумението с Канада може да бъде подписано, временно приложено и сключено бързо в полза на потребителите, работниците и предприемачите. Това е споразумение, от които Европа се нуждае. Междувременно въпросът кой е компетентен за подобни търговски споразумения остава да бъде изяснен от Съда на ЕС в близко бъдеще. От чисто юридическа гледна точка Комисията смята, че това споразумение е от изключителната компетенция на ЕС. Въпреки това политическата ситуация в Съвета е ясна и ние разбираме необходимостта да го предложим като „смесено“ споразумение, за да бъде подписано по-бързо“. След като Съветът и Европейският парламент дадат своето съгласие, споразумението ще може да се прилага временно.

ВИТС ще доведе до премахване на почти всички мита и така ще спести на предприятията от ЕС стотици милиони евро от плащания на мита годишно. Това е от пряка полза за европейските потребители, които ще се радват на по-ниски цени и по-голям избор на продукти, внасяни от Канада. ВИТС ще доведе и до засилване на търговията с услуги, нов достъп до пазара и по-добър достъп за европейските доставчици на услуги, в които европейските компании са световни лидери — от морски, телекомуникационни и инженерни услуги до счетоводни услуги и услуги, свързани с околната среда. За доставчиците на услуги ще бъде по-лесно да пътуват между ЕС и Канада, за да се срещат със своите клиенти. Споразумението ще улесни признаването на професионалните квалификации при регулираните професии (като например архитекти, счетоводители и инженери), което ще създаде нови възможности за специалистите в тези сектори. Освен това то ще позволи на предприятията от ЕС да участват в процедури за обществени поръчки на всички равнища на управление – федерално, провинциално и местно, и в най-различни области – ИТ системи, пътища, влакове и т.н. Освен за премахване на митата ВИТС ще спомогне за намаляване на разходите за дружествата отIP/16/2371 ЕС, особено за по-малките предприятия. Това ще стане благодарение на взаимното признаване на т.нар. „ сертификати за оценяване на съответствието“ за широка гама от продукти, от електрически стоки до детски играчки.

Така например, ако предприятие от ЕС иска да изнася играчки, ще е достатъчно то да подложи продукта си на изпитване в Европа, за да получи валиден за Канада сертификат, като по този начин ще спести време и пари. Канада също така пое ангажимент да следва подхода на ЕС и да публикува всички обявления за обществени поръчки на един уебсайт. Това ще улесни значително заинтересованите предприятия от ЕС да получат достъп до необходимата им информация за подобни поръчки. Благодарение на ВИТС канадските и европейските предприятия ще се конкурират при наистина равни условия. ВИТС също така съдържа строги правила за защита на трудовите права и околната среда. И двете страни са поели ангажимент да не подкопават високите стандарти на ЕС поради търговски интереси, а вместо това да работят заедно, за да насърчават другите в целия свят, особено развиващите се страни, да подобряват своите стандарти. Над 140 европейски географски означения на храни и напитки (от Tiroler Speck от Австрия до Gouda от Нидерландия и сирената Roquefort от Франция) ще бъдат добре защитени на канадския пазар, докато без споразумението няма да има подобна защита. ВИТС ще гарантира, че в Канада се продават само истински продукти с тези наименования. Освен това с ВИТС се въвежда нова съдебна система в областта на инвестициите и се подобряват правилата за защита на инвестициите. Това гарантира правото на държавите от ЕС да приемат разпоредби в интерес на своите граждани, като същевременно се насърчават чуждестранните инвеститори чрез защита на техните инвестиции. Новата система спомага също така за посправедливо и по-прозрачно разрешаване на инвестиционни спорове. В тази връзка споразумението е важна стъпка към постигането на крайната цел на ЕС за създаване на световен инвестиционен съд. След решение на Съвета ще стане възможно временното прилагане на ВИТС. За да влезе в сила окончателно, споразумението трябва да бъде сключено от ЕС чрез решение на Съвета със съгласието на Европейския парламент, и от всички държави от ЕС чрез съответните национални процедури по ратификация.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.