1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България

Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България

Липсва уведомление за дългосрочната стратегия за управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата

Европейската комисия вчера взе решение за стартиране на процедура за нарушение срещу страната за липса на уведомление от България за дългосрочната ѝ стратегия, изготвена съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата.

С редовния пакет от решения, Комисията откри процедури за същото нарушение и срещу Ирландия, Полша и Румъния.

По силата на Регламента държавите членки са задължени да изготвят и представят пред Комисията своята първа дългосрочна стратегия, която е с перспектива за поне 30 години , а след това-нови стратегии на всеки 10 години.

Като част от мерките по ускоряване на процеса по приемане на Дългосрочна стратегия за нисковъглеродно развитие на България, служебният министър на околната среда и водите Росица Карамфилова предприе незабавни действия, като проектът, разработен преди повече от две години с подкрепата на ЕК, бе публикуван на портала за обществени консултации на 1 септември т.г. С оглед големия интерес, срокът за обсъждане бе удължен до 14 октомври, а усилията са насочени приемането на Стратегията да бъде факт през втората половина на октомври. Това ще позволи България да докладва изпълнението на ангажимента в рамките на срока за отговор на официалното уведомително писмо за започване на процедурата.

С изпълнението на задължението за информиране на Комисията за предприетите действия по приемане на Стратегията, процедурата ще бъде закрита.

Сред решенията на ЕК е и изпращането на Мотивирано становище по процедурата за нарушение относно прегледа и актуализацията на картите на районите под заплаха и с риск от наводнения. Мотивирани становища получиха също Гърция, Кипър, Литва, Румъния и Словакия (за които процедурата за нарушение беше стартирана едновременно с България).

За отстраняване на нарушението от страна на българската държава, ръководството на МОСВ създаде активна организация през последните седмици, за постигане на максимален напредък. В резултат положените значителни усилия, на 26 септември ЕК беше информирана, че актуализираните карти на заплахата и на риска от наводнения са изготвени за утвърдените 127 района със значителен потенциален риск от наводнения. Те са определени въз основа на резултатите от Актуализираната предварителна оценка на риска от наводнения и в съответствие с изискванията на Националната методика за картиране на заплахата и риска от наводнения.

Предстои актуализираните карти да бъдат представени пред ЕК чрез Европейската информационна система за водите. За целта вече е създадена необходимата организация и са предприети действия за извършване на докладването.

Европейската комисия прие решение и за закриване на процедура за нарушение № 2019/0303 за нетранспониране в срок на Директива (ЕС) 2018/350 на Комисията от 8 март 2018 година за изменение на Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката на риска за околната среда от генетично модифицирани организми. Решението е във връзка с осигуряване на пълното съответствие на българското законодателство с разпоредбите на Директивата с направените изменения в приетия Закон за генетично модифицираните организми (обнародван в ДВ, бр. 45 от 17.06.2022 г.).

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.