Изпълнението на индикативния график по ПРСР може да се окаже затруднено през тази година

За инвестиционните подмерки кандидатстването е през Информационата система за управление и наблюдение

Изпълнението на индикативния график по Програмата за развитие на селските райони   може да се окаже затруднено през тази година. Причината – въвеждането на системата за електронно кандидатстване ИСУН.  Мнението е на Ивайло Здравков от Българската асоциация на бенефициентите по европейски програми. Експертът отчита като минус въвеждането на системата в края на програмния период.

Опасенията на Ивайло Здравков са, че може да се получи забавяне при приема на проекти.  Изпълнението на Индикативния график започна с отварянето на подмярка 4.2.

За инвестиционните подмерки кандидатстването е през Информационата система за управление и наблюдение - популярна като ИСУН, а за компенсаторните – през Интегрираната система за администриране и контрол - ИСАК.

Съгласно индикативния график, от 10 до 30 март ще бъдат изплатени парите по схемата за обвързано подпомагане – сектор плодове и зеленчуци. А от 20 до 30 март - парите по мярка 10 „Агроекология и климат“. По схемата за зелени директни плащания стопаните могат да очакват средства от 10 до 30 април. Третата половина на месеца ще бъдат преведени и парите по Схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури. От 10 до 20 април земеделските производители могат да получат пари по схемата за преразпределително плащане и схемата за преходна национална помощ за тютюн.

Автор: Цветелина Влайкова