Изплатени са 1 066 335 448 евро по ПРСР

Общо договорените средства по програмата възлизат на 1 839 514 758 евро

 

По данни на Министерство на земеделието и храните към 01.08.2012 г. общо договорените средства по ПРСР възлизат на стойност 1 839 514 758 евро, което представлява 56,1% от ПРСР. Изплатените средства към същата дата, възлизат на 1 066 335 448 евро, което представлява 32,5% от ПРСР.

Състояние на приеми по мерки от Програмата за развитие на селските райони  през 2012 г.

  • Мярка 112 – Към момента са подадени 836 броя заявления на стойност около 20 млн. евро – приемът продължава до 11ти септември 2012 г. Разполагаемият бюджет е 40 млн. евро;
  • Мярка 121 – Подадени са 702 броя заявления на стойност около 300 млн. евро. Приемът приключи на 24.08.2012 г. Разполагаемият бюджет е 215 383 016 евро;
  • Мярка 123 (прием 04.06-22.06.2012) - Подадени са 246 броя заявления, със сума на заявена субсидия - 225 091 486 евро. Разполагаемият бюджет е 35 млн. евро;
  • Мярка 321  - за подпомагане на засегнатите от наводнения общини са подадени общо 10 заявления, на стойност на субсидията 16 млн. евро. Разполагаемият бюджет е 16 млн. евро;
  • Мярка 321 - Подадени са 250 броя заявления на стойност около 500 млн. евро. Приемът приключи на 22.08.2012 г. Разполагаемият бюджет е 121 141 882 млн. евро;
  • Мярка 322 – Подадени са 221 броя заявления на стойност 84 128 323 евро. Разполагаемият бюджет е 21 млн. евро;
  • Мярка 322 - по втория прием (Наводненията в Хасково) са постъпили 11 заявления със стойност на исканата субсидия 7 967 929 евро. Разполагаемият бюджет е 8 млн. евро.