Милиони европейски ученици получават здравословна храна благодарение на програма на ЕС

Схемата насърчава здравословните хранителни навици у децата

През учебната 2016—2017 година повече от 12,2 милиона деца в 79 000 училища са взели участие в схемата на ЕС за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата, а около 18 милиона деца в ЕС са участвали в схемата на ЕС за предлагането на мляко, както е видно от последните мониторингови доклади. Това представлява над 74 000 тона плодове и зеленчуци и над 285 000 тона млечни продукти, разпределени главно сред деца на възраст между 6 и 10 години.

В допълнение към разпространението на тези продукти, схемата на ЕС за училищата насърчава здравословните хранителни навици у децата и включва специални образователни програми, чрез които се изтъква значението на доброто хранене и се обяснява как се произвежда храната.

Разпределените средства за всички 28 държави членки, участващи в схемата за учебната 2018—2019 година, наскоро бяха одобрени и се очаква да бъдат приети от Европейската комисия до края на март.