Етикет: ученици
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Оранжерия за производство на зеленчуци разгледаха от Сандански по кампанията „Супер Фермер“

Собственичката е бенефициент по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони