1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. МОСВ изпълни успешно две програми по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

МОСВ изпълни успешно две програми по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Завършването на проектите ще бъде представено на 7 ноември в галерия „Квадрат 500“

Министерството на околната среда и водите ще отчете на 7 ноември 2017 г. успешното завършване на проектите по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) за програмния период 2009-2014 г. Събитието е в галерия „Квадрат 500“ от 14 часа.

ФМ на ЕИП е финансиран от правителствата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия и предоставя грантове за 85% от стойността на проектите. През изминалия отчетен период по този механизъм са изпълнени и завършени 38 проекта на обща стойност 18, 22 млн. евро, като е усвоен целият предоставен бюджет. Двете програми, по които МОСВ е програмен оператор са с донорски партньор Норвежката агенция по околна среда.

По Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води” са изпълнени 12 проекта на стойност 9,14 млн. евро. Проектите са за проучване и изготвяне на системи за наблюдение, поддръжка и контрол на речните басейни, бреговите зони, превенция на нефтени разливи, оценка на състоянието на морската среда в реално време, изследване на морски и сладководни организми – биоиндикатори, оценка на фактори, влияещи на рибовъдството и др.

26 проекта за 9,14 млн. евро са изпълнени по Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми”. По едно от направленията на програмата са картирани девет типа екосистеми и предоставяните от тях екосистемни услуги – съвременна концепция в политиката по околната среда, която отчита и остойностява ползите за хората и обществото от естествените процеси в екосистемите (напр. приноса на определен тип растителност за пречистването на въздуха и преработката на CO2) Картирането на екосистемите показа тяхното географско разпространение и състояние. Данните дават информация има ли увреждане на естествените им функции и какви са нуждите от тяхното възстановяване.

Важен проект по програма BG03 e системата за ранно откриване и наблюдение на инвазивни видове, чужди за нашите екосистеми и за анализ и превенция на тяхното разпространение. Мрежа от доброволци преминаха специализирани обучения за работа в подобрената и модернизирана национална информационната система за мониторинг на биоразнообразието (НСМБР). Други проекти  проучиха въздействието на изменението на климата върху горските екосистеми,  състоянието и опазването на генетичните ресурси, данни за прилепите в България, повишаване на обществената осведоменост за значението и състоянието на дъбовите гори.

МОСВ интегрира възможностите на двете програми в своите политики заедно с двата отчетни периода по ОП „Околна среда“, като се стреми към надграждане и допълване на ефекта от двата инструмента.

Бенефициенти по проектите на ФМ на ЕИП са държавни и местни структури, научни и образователни институции, НПО и др.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.