МС прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия

Предвижда се и отмяна на Наредбата за изискванията за етикетиране, обозначаване и оформление на тютюневите изделия

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия. Основание за това дават последните законодателни промени, които предвиждат 6-месечен срок за привеждане в съответствие на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Съгласно чл. 35б, ал. 5 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия производителите, вносителите и лицата следва да предоставят данни и информация за съставките и емисиите от тези изделия, и за извършените от тях продажби по електронен път. Предоставената информация трябва да бъде съобразена с правилника на прилагане на закона. С него следва да бъде определен и приоритетен списък на добавките, съдържащи се в цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари, предмет на задължение за разширено уведомяване.

Предвижда се и отмяна на Наредбата за изискванията за етикетиране, обозначаване и оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване на оценка на съответствието на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в тютюневите изделия, приета с ПМС 184/2004. Изискванията към етикетирането на тютюневите изделия са въведени с чл. 35е и следващите от Закона за тютюна, тютюневите и свързани с тях изделия.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.