На Управителен съвет на ДФЗ ще се обсъжда държавна помощ за младите фермери

Помощта ще се отпуска за изграждане на разсадници за трайни насаждения и/или декоративни видове, включително акация

На 24 февруари (четвъртък) 2011 г. на заседание на  Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) ще бъде предложено да се предостави индивидуална държавна помощ de minimis на вече кандидатствали земеделски производители за създаване на стопанства на млади фермери. Помощта ще се отпуска за изграждане на разсадници за трайни насаждения и/или декоративни видове, включително акация. Необходимо е младите фермери да имат вече издадено разрешение от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) за съответното производство, а също така и документ от извършена проверка на място, удостоверяваща наличието на създадения разсадник. Държавната помощ ще бъде в размер на максимум 7500 евро (14 669 лева) за един бенефициент и ще се отпуска за период от три данъчни години. По този начин допълнително ще бъде стимулирана заетостта на младите хора в аграрния сектор.

Чрез тази индивидуална държавна помощ de minimis няма може да се подпомагат земеделски производители, които:

  • имат изискуеми задължения към ДФЗ;
  • имат публични задължения към държавния бюджет;
  • имат извършено плащане по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР) и то не е възстановено;

Важно е младите фермери, кадидатствали за подпомагане по мярка 112 «Създаване на стопанства на млади фермери», да кадидатстват и по мярка 141 «Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране », за която биха могли да получават по 1500 евро на година.

Министерство на земеделието и храните напомня на земеделските производители  да спазват стриктно заложените им в бизнес плана дейности, инвестиции и цели, за да не бъдат санкционирани от контролиращия орган.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.