Над 1,3 млрд.лв. са инвестирани по екопроекти в Югозападен район

Районът обхваща областите София, София област, Благоевград, Перник и Кюстендил

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева представи пред кметове от Югозападния район за планиране възможностите да кандидатстват за реализацията на екологични проекти през 2016 г. Районът обхваща областите София, София област, Благоевград, Перник и Кюстендил.

Общият ресурс за екологични проекти за общините е 1,350 млрд.лв. за вече отворени процедури и за тези, които предстоят до края на годината и включва трите инструмента, управлявани от МОСВ - Оперативна програма „Околна среда“,  Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд (НДЕФ).

Министърът представи възможностите по ОПОС за всяка една от приоритетните оси – Води, отпадъци, подобряване качеството на атмосферния въздух и превенция и управление на риска от наводнения и свлачища. Тя припомни, че няма да има осигурено финансиране по ОПОС за изграждане на депа, нито за рекултивация на стари такива. "Целта е да следваме политиките, свързани с кръговата икономика, постигане на по-високи цели за предварително третиране, рециклиране на отпадъците, повторна употреба, а не да изграждаме инфраструктура на депониране на отпадъци“. Министър Василева припомни, че общините ще могат да разчитат на финансиране и от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. През 2016 г. за изграждане на инфраструктура в областта на водния сектор, отпадъците и биоразнообразие са предвидени 61 млн.лв. 14 млн.лв. от Националния доверителен екофонд са насочени към реализацията на мерки за енергийна ефективност, а 1 млн.лв. за стимулиране използването на екологични превозни средства.

Министърът изрази благодарност към всички партньори, областните администрации в петте области на Югозападния район за планиране и общините. Успяхме успешно да приключим програмния период с физическо изпълнение и с резултати, които носят реални ползи за добър стандарт на живот за гражданите ни, привличане на инвестиции и опазване на околната среда, коментира Ивелина Василева. В Югозападния район за планиране са инвестирани 1,339 млрд.лв. – средства от ОПОС, НДЕФ и ПУДООС. Рехабилитирана и изградена над 336 км ВиК мрежа. Четири са изградените пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)Костинброд, Етрополе, Пирдоп и Благоевград. В процес на изпълнение са ПСОВ Ботевград и Банско. Населението, присъединено към тази екологична инфраструктура е близо 90 000 души. В района са изградени 3 броя регионални системи за управление на отпадъците (РСУО) – заводът за отпадъци на Столична община, който е най-мащабният проект, депата на Костенец и Разлог. Общото обслужвано население е почти 1,5 млн. души. Купени са екологични превозни средства за Столична община.

Разчитаме на доброто взаимодействие, защото сме знаем, че без партньорство между МОСВ и местната власт, няма начин да постигнем желаните резултати. Благодарим за това, че по отношение на стратегическото планиране и прилагането на конкретни мерки на териториите на общините приоритет се дава на екологосъобразни проекти, които отчитат принципите за устойчиво управление, каза в заключение министър Василева.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.