1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. НССЗ ще изготвя безплатно проектни предложения на кандидати по подмярка 6.3

НССЗ ще изготвя безплатно проектни предложения на кандидати по подмярка 6.3

Желаещите трябва да отговарят на изискванията за допустимост

Във връзка със стартиралата на 28.06.2019 г. процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проектни предложения по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства" от ПРСР 2014-2020,  НССЗ  ще изготвя безплатно проектни предложения на кандидати, които отговарят на изискванията за допустимост по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от ПРСР 2014-2020 г. след подаване на заявление към НССЗ за получаване на консултантски пакет ТП 5.1. от подмярка 2.1.2 Консултантски услуги за малки земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020.

Съгласно заповед №РД-11/03-309 на изпълнителния директор на НССЗ за предоставяне на консултантски пакет ТП 5.1 от мярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства"  от ПРСР 2014 - 2020 г. на земеделски стопани кандидати по тази подмярка Ви уведомяваме, че от 01.07.2019 г. до 24.09.2019 г. (вкл.) можете да подавате заявления към ТОО на НССЗ.

По подмярка 6.3 ще бъдат подкрепени проекти, чието изпълнение ще допринесе за икономическото развитие и укрепване на малките земеделски стопанства, за подобряване опазването на околната среда и борба с климатичните промени  и проекти, чрез които ще се ускори модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства.

Експертите на НССЗ имат готовност, освен изготвяне на проектното предложение да съдействат и при електронното подаване на проектните предложения през  Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020). https://eumis2020.government.bg/

Съветваме Ви да посетите най-близкия Териториален областен офис на НССЗ за да се консултирате с експертите за възможностите за развитие на Вашето стопанство. Експертите на НССЗ ще Ви предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по други въпросите свързани с ПРСР. Те имат богат опит при изготвяне и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства, и ще Ви окажат пълно съдействие при кандидатстване по мерките от ПРСР, по които Службата работи.

Заявление за получаване на КП ТП 5.1 по подмярка 2.1.2 за изготвяне на бизнеспланове и проектни предожения на малки земеделски стопанства може да изтеглите от ТУК.

Работно време на Териториалните областни офиси на НССЗ е от понеделник до петък: от 9:00 ч. до 17:30 ч.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите на нашия сайт в рубрика „Контакти", подрубрика „Областни офиси на НССЗ" - тук.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.