НССЗ възстановява провеждането на присъствените информационно-обучителни събития за 2021 г.

Подновява се също провеждането на изнесени приемни в различни населени места на страната

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) възстановява провеждането на присъствените информационно-обучителни събития за 2021 г. с научни институти, научно-приложни организации и други институции и експерти за подпомагане на трансфера на знания и технологии от научните среди към земеделските стопани при спазване на всички противоепидемични мерки приложими за такъв тип мероприятия.

Едновременно с присъствените семинари и демонстрации на място в земеделски стопанства НССЗ ще продължи да  организира и онлайн семинари (чрез онлайн платформа). Видео запис от проведените онлайн семинари се качват на YouTube канала на Службата.

НССЗ възстановява също провеждането на изнесени приемни в различни населени места на страната. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на Службата. По време на изнесените приемни всеки един земеделски стопанин може на място в региона си да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, в т.ч. и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. и видовете схеми за подпомагане. Експертите на НССЗ разясняват задължителните изискванията, които земеделските стопани трябва да спазват при избраните схемите за директни плащания и/ или като бенефициенти по мерки от ПРСР .

Информация с датата, часа и населеното място за провеждане на изнесените приемни на НССЗ се публикува на електронната страница на Службата в рубрика „Изнесени приемни” и се актуализира периодично. 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.