Етикет: населени места
post-image
Новини Институции

Ще повлияе ли новата съдебна карта на живота в селските райони?

Закриването на съдилища в малките има за цел да повиши компетентността при вземането на решения по съдебни казуси, но как това ще се отрази на бизнеса и живота?