Одобрени са нови 157 проекти от извънредния прием по мярка 121

Общият размер на субсидията е 23 472 647 лева

Експертната комисия за прозрачност в Държавен фонд „Земеделие” одобри 157 от разгледаните 183 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР 2007-2013 г. на своето трето заседание, проведено на 20.10.2015 г.

Общият размер на одобрената субсидия е 23 472 647 лв. Отхвърлени са 26 проекта с обща сума на заявената субсидия 7 313 515 лв., тъй като не отговарят на изискванията за допустимост.

Одобрените проекти представляват само част от всички заявления за подпомагане, които попадат в рамките на определения бюджет по мярката от старата Програма за развитие на селските райони.

Държавен фонд „Земеделие” напомня, че на предишните две заседания на Експертната комисия за прозрачност по мярка 121 от септемврийския прием са одобрени общо 381 проекта със стойност на одобрената субсидия 49 709 156 лв.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.