Одобрени са резултатите от българското участие в редовното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

В областта на селското стопанство министрите одобриха Заключенията на Съвета за валиден в целия ЕС етикет във връзка с хуманното отношение към животните

Правителството одобри също резултатите от българското участие в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз (ЕС) по земеделие и рибарство, проведено на 15 и 16 декември 2020 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия. По предложението за възможностите за риболов в Средиземно море и Черно море. България ще има право да извършва улов на калкан на стойност 75 тона годишно за период от три години (2020 - 2022 г.). В областта на рибарството Хърватия представи съвместен документ, подкрепен и от България, относно необходимостта от прилагането на специфичните мерки, за подкрепа на сектора в контекста на COVID-19 и след края на 2020 г. Постигнато бе политическо споразумение по трите предложения за регламенти относно риболовните възможности в Атлантическия океан и Северно море, възможностите за риболов на някои дълбоководни запаси, както и възможностите за риболов в Средиземно море и Черно море.

В областта на селското стопанство министрите одобриха Заключенията на Съвета за валиден в целия ЕС етикет във връзка с хуманното отношение към животните. Те призоваха ЕК да представи предложение за хармонизиран етикет върху храни, произведени съгласно стандартите за хуманно отношение към животните, по-високи от тези, заложени в законодателството на ЕС. Също така министрите обсъдиха проекта на Заключения относно етикетирането за хранителната стойност върху лицевата страна на опаковката, профилите на хранителните съставки и етикетирането на произход. С подкрепата на 23 държави членки, проектът беше одобрен

Правителството одобри също резултатите от неформалната видеоконференция на Съвета по образование, младеж, култура и спорт, част „Култура и аудиовизия“, която се проведе на 1 декември 2020 г. В дневния ред на заседанието Германското председателство бе предвидило ориентационен дебат на тема: Подготовка за бъдещето - Възстановяване на културния и медиен сектор от пандемията COVID-19.

В рамките на заседанието Председателството, държавите членки и Комисарите подчертаха важността на културата в социален план, вкл. и за демокрацията. В контекста на пандемията COVID- 19 и последиците от нея, беше подчертано негативното въздействие за културния и творчески сектор. Изтъкната беше необходимостта от подкрепа за културния и аудиовизуален сектор, за да могат да се изправят отново на крака като се търсят възможности както в Програмата „Творческа Европа", така и в останалите финансови инструменти на ЕС (напр. Хоризонт, InvestEU).

В рамките на видеоконференцията министърът на културата Боил Банов отбеляза разработените спешни мерки в тясно сътрудничество със сектора, които ефективно спомогнаха за смекчаване на последиците в краткосрочен план. Министърът изтъкна, че и в момента се работи активно по изработването на подход и мерки за възстановяване на сектора в дългосрочна перспектива, в рамката на Плана за възстановяване и устойчивост.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.