Опазват редки видове на територията на Природен парк „Рилски манастир"

9 туристически маршрута са обезпечени с туристическа маркировка

На 22.04.2015 г. в залата на Община Рила Дирекция на Природен парк „Рилски манастир" към Изпълнителна агенция по горите, проведе финална пресконференция по проект „Изпълнение на дейности включени в Плана за управление на Природен парк „Рилски манастир".

Като един от най-важните постигнати резултати от изпълнението на проекта експертите отчетоха съхранените популации на консервационно значими видове в естествените им местообитания: гусихиева ведрица, петниста тинтява, жълта тинтява, златовръх, алпийски тритон и др.

Това са редки и ценни видове растения, които се срещат на много малко места в природата, като територията на парка е едно от тях.

По проекта са обучени доброволци по дейности, свързани с мониторинг и опазване на популацията на дивата коза на територията на ПП „Рилски манастир". Дивата коза обитава стръмни и скалисти терени. За тях не е проблем да се предпазват от хищници, но трудно се справят със заплахите, причинени от човека.

9 туристически маршрута са обезпечени с туристическа маркировка. Почистени са пътеките, по които минават. В началото на всеки маршрут има указателни табели, които показват траекторията на маршрута и всички забележителности, които могат да се видят по него.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда" 2007 - 2013 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и държавния бюджет.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.