Определят се норми за потребление на вода за напояване

Снимка:

Целта на наредбата е рационално използване на водните ресурси чрез въвеждане на икономически стимули

Министерският съвет прие наредба, която определя норми на потребление на вода за напояване. Те са по предложение на Министерство на земеделието и храните и са фиксирани въз основа на хидрометеорологичните условия в различните части на страната, различните видове култури, както и от това дали фермерите поливат гравитачно чрез дъждуване или капково.

Целта на наредбата е рационално използване на водните ресурси чрез въвеждане на икономически стимули. Предвижда се земеделските стопани да плащат по-ниски таски, ако изразходваното количество вода за напояване е в установените норми. Плащането ще е според нова тарифа, която ще бъде приета от Министрския съвет.

 

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар